На 5. Скупштини Синдиката „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије одржаној 04.02.2022. године у селу Соколићи усвојен је предлог новог Правилника о фонду солидарности. Новим правилником су у неколико чланова повећани максимални износи помоћи, а такође су уведени нови чланови којима се регулише помоћ услед КОВИД-19 боловања, као и услед тешких болести.

Уз захтев за солидарну помоћ мора се приложити одговарајућа медицинска документација и готовински рачун на име подносиоца захтева за куповину медикамената, ортопедских помагала, офтамолошких средстава и слично, где се из медицинске документације види да је постојала потреба за куповину истих.

Комисија за доделу солидарне помоћи ће се састајати два пута месечно у зависности од потребе, где ће у складу са правилником одлучивати о опврадности и висини захтева.

Комплетан правилник можете прочитати на линку ПРАВИЛНИК О РАДУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ