Жуњић Раде

Председник одбора

Пашић Виолета

Потпредседник одбора

Допуђа Драгана

Секретар одбора

Плавшић Душица

Члан одбора

Јелић Марина

Члан одбора

Богавац Милош

Члан одбора