Представници Синдиката „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије су одржали састанак са извршним директором Милошем Ђурићем, након обиласка ЈПМ 19220 Доњи Милановац и 12300 Петровац, где су представили одређене проблеме у наведеним ЈПМ. Надамо се да ће проблеми у свакодневном функционисању наведених ЈПМ у што краћем року бити решени.

Изузетно, од извештаја посећених ЈПМ, акценат на самом састанку је био тежак материјални положај запослених. Иако смо од почетка ове године добили одређена повећања, порастом цена трошкова живота, зарада у Пошти је девалвирана. Предузеће које се представља успешним од доласка новог пословодства, мора ревидирати тренутно стање у циљу повећања личног дохотка свих запослених, како би их колико толико приближили нормалном животу.