Допунски или додатни рад?

У последњих неколико дана је вршена обука запослених који су прихватили да врше додатни посао путем Уговора о посредовању. Како смо добили примерак Уговора, а обзиром да су нам одредбе истог биле сумњиве, проследили смо га на тумачење правним саветницима синдиката. Овим путем користимо прилику да се захвалимо нашем правном Прочитај више…