Дана 15.09.2022. године одржан је састанак ГО синдиката са представницима свих одбора РЈ који делују у синдикату. Расправљало се о неколико тема, а као најбитније издвојили бисмо одлуку да се в.д. директора Зорану Ђорђевићу упути хитан захтев за материјалну помоћ свим запосленима, и даљим корацима уколико се ова помоћ не реализује.

Синдикат „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије је на претходним састанцима са руководством већ дао реалне и оствариве предлоге, како би до ове помоћи запосленима што пре дошло, и премостио се период до следећих преговора о повећању зараде.