Јакшић Сања

Председник одбора

Николић Светлана

Потпредседник одбора

Милић Ненад

Секретар Одбора

Садиковић Радуловић Ана

Члан одбора

Арманкаревић Живадинка

Члан одбора

Вануцић Мирко

Члан одбора

Милић Даниела

Члан одбора

Голубовић Иван

Члан одбора