У наредном периоду очекујемо почетак преговарања о најбитнијем документу за једно предузеће, а то је Колективни уговор, којим се ближе регулишу права и обавезе запослених, а који свакако треба да буде у складу са Законом о раду.

Имајући у виду озбиљност и важност документа, веома пажљиво смо приступили изради предлога о изменама и допунама Колективног уговора.

Сматрамо да постојећи Колективни уговор има својих мањкавости и да би новим требало променити одређене чланове у корист запослених без наношења штете предузећу. Верујемо да су предлози које овим путем објављујемо реални и примењиви.

Предлоге нећемо ником упућивати директно, већ позивамо све учеснике у предстојећем колективном преговарању да, уколико сматрају, преузму документ и примене за израду новог Колективног уговора.