Потреба послодавца да се задати посао обави што квалитетније у задатим роковима, водећи рачуна о задовољству наших крајњих корисника, поштовање свих врста аката и све остало што је потребно да једно предузеће буде што успешније, мора да прати и задовољство радника, оних који том успеху највише и доприносе.

Брига о запосленима јесте и да су услови рада што квалитетнији, радно окружење позитивно, да су обезбеђени сви “алати” за несметан рад, али оно што је нама, радницима, најбитније је зарада.

Узимајући у обзир податке који су нам били доступни, иако доста ограничени, уложили смо напор да израдимо модел предлога за повећање зарада, који смо упутили Надзорном одбору и вршиоцу дужности генералног директора Зорану Ђорђевићу. Предлог смо послали и свим синдикатима у предузећу са надом да ћемо изнаћи заједничко решење у корист свих запослених.

Категорије: ДешавањаОбјаве