Дана 24.09.2020. године, Синдикат ПТТ се у електронској форми обратио Синдикату „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије, позивом да им се доставе предлози и сугестије за израду новог Колективног Уговора за ЈП „Пошта Србије“. Јуче избаце саопштење, више него некоректно, да су основали тим за колективно преговарање и да ће нови КУ да се односи само на чланове репрезентативног синдиката, а на све остале запослене ће се примењивати Закон о раду „којим су запосленима сужена права“.

Писцу овог саопштења ћeмо само да поручимо да прочита чланове 2. и 3. КУ за ЈП“ Пошта Србије“ и да чита опет ЗОР, полако, док не схвати, да исти тај Закон даје запосленима много већа права од садашњег КУ, који није у складу са ЗОР, а како ствари стоје наредни ће бити још гори. Такође, Законом о раду је јасно дефинисано када се на запослене неког предузећа примењује ЗОР и други акти. Овај покушај дискриминације по синдикалном основу је за сваку осуду.

Паметном доста.

Што се Билтена тиче, јасно је да је Пословодство диктирало текст. Велика срамота за организацију која треба да заступа запослене.

Синдикат „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије се НЕ СЛАЖЕ са ставовима Синдиката ПТТ и осуђује их.