Дана 31.10.2020. одржан је састанак свих структура синдиката из потребе даљег деловања и извештавања чланова Одбора радних јединица.

За састанак су дефинисане следеће тачке дневног реда:
1. Извештај Главног одбора о раду у протеклом периоду
2. Финансијски извештај
3. Начин избора делегата Скупштине синдиката
4. Рад Синдиката у наредном периоду
5. Разно

Званичан извештај са састанка можете прочитати у наставку текста.