Према идеји и програмским начелима Синдиката „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије и праву сваког члана да буде биран, а обзиром да у мају месецу текуће године истиче мандат тренутном председништву и Главном одбору, обавештавамо вас да имате право, уколико желите, да се у складу горе наведеним кандидујете за председника синдиката.

У прилогу вам достављамо формулар кандидатуре који је потребно читко попунити и послати најкасније до 07.05.2022. на следећу адресу:

Синдикат „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије

Саве Малешевића 12

11211 Борча

Након формирања листе кандидата 10.05.2022. исти ће бити обавештени о месту и времену одржавања изборне скупштине.