Одсуство Колективног уговора и оно што може да произађе из тог одсуства су смањена давања за боловање (уместо досадашњих 75% на 65%), умањење јубиларних награда, умањење увећане зараде за прековремени рад, рад ноћу, рад празником итд.

Обзиром да Колективни уговор важи до 26.01.2021. године и да су Послодавац и репрезентативни синдикат већ требали да су при крају, ако не и да су завршили, преговоре. Како не постоји никаква информација, а коју су дужни као озбиљна синдикална организација да пруже запосленима око тока преговора, не можемо а да се не запитамо да ли је преговора уопште и било. Оно што нас брине је, шта ако није било иницијативе за преговоре?

Шта даље?

Даље, Послодавац је у обавези да према члану 3. Закона о раду донесе Правилник о раду за који мора оснивач, у овом случају Република Србија, да да сагласност. Да не буде забуне, преговори о Колективном уговору се морају наставити јер је Правилник о раду супститут (на неки начин заменски акт). Проблем представља баш тај период, примене Правилника о раду којим се могу у односу на Колективни уговор умањити права запослених. Као што смо горе навели одређена умањења а за неке повољније одредбе чак укидање.

За овако битно питање је од изузетне важности да су запослени добро и правовремено обавештени о дешавањима око најбитнијег документа за једно предузеће а у једином репрезентативном синдикату који има ПРИВИЛЕГИЈУ да буде потписник Колективног уговора, изгледа, влада ОМЕРТА. Сматрамо да је сумња коју исказујемо оправдана за коју би смо волели да није тачна.

И да још једном поновимо, како Колективни уговор важи за све запослене у ЈП „Пошта Србије“ ОБАВЕЗА је синдиката да извести о почетку и току преговора!