Поштоване колеге 21.06.2020. године обратили смо се Функцији економских послова и набавки да нам доставе појашњење о овери администратвинх забрана и располагањем зарадом према члану 123. Закона о раду. Појашњење је било потребно јер су одређене Радне јединице давале себи за право да сами тумаче горе поменути члан ЗОР-а и да одбијају оверу административних забрана појединих колега јер нису чланови неког од репрезентативних синдиката.

У прилогу је одговор Функције економских послова и набавки који недвосмислено даје појашњење да су стручне службе у Радним јединицама у ОБАВЕЗИ да попуне и овере административне забране запослених без обзира на синдикалну припадност или неприпадност.

У случају да неком стручне службе не желе да овере административну забрану, што је чин дискриминације, наш савет је да образложење тражите писаним путем и о томе обавестите свог синдикалног представника.